Leveranciers en sectorvertegenwoordiging Programma Start Schooljaar

De MBO Raad, saMBO-ICT en een groot aantal leveranciers in het MBO (én in het VO) is actief betrokken bij programma Start schooljaar. Daarnaast zijn nog veel meer uitgeverijen die de ECK standaard voor Distributie en Toegang ondersteunen en werken volgens de ketenafspraken in de MBO-sector.