Wat moet de school doen?

Samenwerkende leveranciers in de leermiddelenketen ontzorgen u als school waar mogelijk om ECK standaard en ECK iD te gebruiken. Toch moet de school er zelf ook wat voor doen. Ervaring leert dat de voorbereiding voor de overstap naar ECK standaard het beste projectmatig kan worden aangevlogen. Tijdig bestuurlijke besluitvorming voorbereiden is dan van groot belang. Die moet uiterlijk 1 maart voorafgaand aan de schoolstart gepasseerd zijn. Om MBO’s te te helpen bij de opstart van een project “Over op ECK standaard en/of ECK iD”, zijn de volgende voorbeelddocumenten ontwikkeld:

Voorbeelddocumenten

Meer informatie?

Wil u als school volgend jaar de stap maken naar de ECK-standaard Distributie en Toegang? Laat u dan ruim voor de start van schooljaar 2019 - 2020 informeren over de do’s and dont’s. Neem hiervoor contact op met Frans Rewijk, projectleider implementatie ECK voor
Edu-K. Bel: 06 - 55 58 53 25, of mail f.rewijk@edu-k.nl.