LAS of SIS
De kernregistratie met gegevens van leerlingen, studenten (en medewerkers), zoals: Eduarte, Magister, Edictis, Education Online of People Soft, SOMtoday. Het LAS of het SIS haalt het ECK iD op bij de Nummervoorziening, slaat het op en voorziet de Identity Provider van de benodigde gegevens.

Identity Provider – authenticatieservice
Het systeem dat elke leerling, student of medewerker een digitale (school)identiteit geeft. Vaak is dit de ELO, bijvoorbeeld: Magister, cum laude Learning, Fronter, Its learning, Learning Box, Moodle, Peppels.net of SOMtoday. Soms is er een afzonderlijke Identity Provider, zoals ADFS of Azure of besteedt de school het identity management uit aan partijen als DWE ICT, Tools4Ever, Linxit of Red Spider.

Authenticatie hub
De centrale voorziening die de identiteiten in de leermiddelenketen authentiseert. Bijvoorbeeld: Entree Federatie of SURFconext. Let wel: de school bepaalt zelf aan wie de authenticatiehub digitale iD’s mag doorgegeven en met welke attributen. Dit regelt de school in de Attribute Release Policy per authenticatie hub.

Distributeur
De partij die zorgt voor de ECK-processen BepalenBestellen en Leveren van digitale leermiddelen. Denk aan: Studers, VanDijk, Lisette Wertergroep, MBO-webshop of Boekhandel Dekkers. Distributeurs werken volgens de ECK standaard D&T of zij geven activeringscodes dan wel vouchers uit van uitgeverijen. Ze verzorgen ook de financiële afwikkeling.

Leermiddelenleverancier / uitgeverij. 
Als aanbieders van leermiddelen verzorgen de uitgeverijen de ECK-processen Toegang en Gebruik. Uitgeverijen werken volgens de ECK standaard Distributie en Toegang, of zij verstrekken vouchers of activeringscodes die, via hun distributeur, die toegang bieden tot de leermiddellicenties.

ELO (ook wel toegangsplatform genoemd) 
De Elektronische LeerOmgeving waarin de linkjes naar leermiddellicenties worden aangeboden aan de studenten.

MBO 180417 schoolgebouw.jpg

Bijzondere rol ‘school’

Strikt genomen vervult de ‘school’ geen rol binnen de technische stappen in de ECK-keten. Maar in organisatorische zin speelt de school wel degelijk een belangrijke rol. De school is en blijft immers ‘Verantwoordelijke’ voor de gegevens die in de ECK-processen worden uitgewisseld en verwerkt.

Als school kún je wel een ECK-rol vervullen. Gebruik je bijvoorbeeld ADFS of Azure A AD IdP, dan vervult de school in feite zelf de rol van Identity Provider. In de praktijk vervullen sommige leveranciers meer dan één rol. Zo treedt de ELO ook vaak op als Identity Provider.